Συνιστάται στους συναδέλφους Τεχνικούς Ασφάλειας της Εργασίας που επιβλέπουν επιχειρήσεις ευρισκόμενες σε περιοχές εκδήλωσης πυρκαγιών, να επικοινωνήσουν με αυτές, και όπου χρειαστεί να τις επισκεφτούν, για εκτίμηση κινδύνων και υποδείξεων μέτρων ασφαλούς εργασίας, ή διακοπή της λειτουργίας τους !