Γενικές

Latest

Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή του εντύπου Ε4: Πίνακας προσωπικού

Παρατείνεται για το έτος 2018, η προθεσμία της παρ. 5.15 του άρθρου 5 για την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου της παρ. 2.2 του άρθρου 2 (Ε4: Πίνακας προσωπικού) της αριθμ. οικ. 32143/Δ1.11288/11.6.2018 (Β’ 2401/22-6-2018)...

Safety First

Latest
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων