Η γνώση είναι Δύναμη ! Πώς πρέπει να γίνεται σωστά ο έλεγχος μιας επιχείρησης ?

Ο έμπειρος και γνωστός Επιθεωρητής Εργασίας Ρήγος Ιάκωβος θα αναπτύξει το θέμα:

«Ο Τεχνικός Ασφάλειας στην επιχείρηση. Γνώσεις, Ικανότητα, Διακύβευμα»

Παρακαλείσθε να δηλώσετε έγκαιρα την συμμετοχή σας, στο e-mail, staewebinar@gmail.com και θα σας αποσταλεί ο σύνδεσμος  zoom
Δεν υπάρχει κόστος, και θα δοθούν Βεβαιώσεις παρακολούθησης.