Αγαπητέ συνάδελφε Τεχνικέ Ασφαλείας

Μετά από πολλά χρόνια εφαρμογής του θεσμού του Τεχνικού Ασφαλείας και την δραστηριοποίηση μεγάλου αριθμού συναδέλφων μας στο θεσμό αυτό, κρίθηκε αναγκαίο να δημιουργηθεί ένας επιστημονικός – συνδικαλιστικός φορέας που σαν σκοπό θα έχει:

 • Την ανάδειξη και προώθηση του επαγγέλματος του Τεχνικού Ασφαλείας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
 • Τη συμβολή στο διάλογο με την πολιτεία και τους φορείς σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας.
 • Την εκπαίδευση και την έρευνα.
 • Τη δημιουργία επιστημονικών ομάδων υποστήριξης (όπως διερεύνησης ατυχημάτων και μετρήσεων παραγόντων σε εργασιακούς χώρους).
 • Την προαγωγή επιστημονικών και ερευνητικών ανταλλαγών με αντίστοιχους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών.
 • Την οργάνωση συναντήσεων, συνεδρίων, ημερίδων και προγραμμάτων κατάρτισης.
 • Την έντυπη και ηλεκτρονική επικοινωνία.
 • Τη νομική υποστήριξη και συμβουλευτική ενημέρωση των συναδέλφων.

Από τις 29/3/2009 εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού και η μετονομασία ως ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με δυνατότητα να δημιουργεί παραρτήματα σε κάθε έδρα νομού της χώρας.

Για τους παραπάνω λόγους σας προτρέπουμε να συμβάλλετε και σεις στην επίτευξη των στόχων μας με την εγγραφή σας στο σωματείο και την ενημέρωση άλλων συναδέλφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 • Την ανάδειξη και προώθηση του επαγγέλματος του Τεχνικού Ασφαλείας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
 • Τη συμβολή στο διάλογο με την πολιτεία και τους φορείς σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας.
 • Την εκπαίδευση και την έρευνα.
 • Τη δημιουργία επιστημονικών ομάδων υποστήριξης (όπως διερεύνησης ατυχημάτων και μετρήσεων παραγόντων σε εργασιακούς χώρους).
 • Την προαγωγή επιστημονικών και ερευνητικών ανταλλαγών με αντίστοιχους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών.
 • Την οργάνωση συναντήσεων, συνεδρίων, ημερίδων και προγραμμάτων κατάρτισης.
 • Την έντυπη και ηλεκτρονική επικοινωνία.
 • Τη νομική υποστήριξη και συμβουλευτική ενημέρωση των συναδέλφων.

Από τις 29/3/2009 εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού και η μετονομασία ως ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με δυνατότητα να δημιουργεί παραρτήματα σε κάθε έδρα νομού της χώρας.

Για τους παραπάνω λόγους σας προτρέπουμε να συμβάλλετε και σεις στην επίτευξη των στόχων μας με την εγγραφή σας στο σωματείο και την ενημέρωση άλλων συναδέλφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο