ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αδαμάκης Ιωάννης

6973346928

adamakis@elinyae.gr

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Μεταξάς Νίκος

6947897480

metaxas@texnikosasfaleias.gr

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Χατζηδημητράκης Παναγιώτης

6974420276

info@isocom.gr


ΤΑΜΙΑΣ Κώτση – Λαδιά Μαριάνθη

6979989749

marianthiladia@yahoo.gr

ΜΕΛΟΣ Ευστρατίου Στρατής

6977341363

stratis@ergosym.gr

ΜΕΛΟΣ Μπάχος Βασίλης

6977219885

vbrachos1@hotmail.co

ΜΕΛΟΣ Παπαγεωργίου Σωκράτης

6976132319

psok1@otenet.gr

ΜΕΛΟΣ Οικονομίδης Γιάννης

6972016103

yannisoik@ergosym.gr

ΜΕΛΟΣ