Για την υποβολή αίτησης εγγραφής μέλους:

1. Διαβάστε το καταστατικό και εφόσον πληρούνται οι όροι

2. Κατεβάστε την αίτηση εγγραφής, συμπληρώστε την και στείλτε την με fax, e-mail ή ταχυδρομικά στο σύλλογο