Με αφορμή την πρόσφατη ηλεκτροπληξία παιδιού σε Παιδική Χαρά αναρωτιόμαστε:
Πόσο Ασφαλείς είναι οι Παιδικές Χαρές ?
Πόσο Ασφαλείς είναι οι Σχολικές Αίθουσες ?
Αν για κάθε εργασιακό χώρο απαιτείται Τεχνικός Ασφάλειας και Υγείας, γιατί κάθε εκπαιδευτικό χώρο δεν πρέπει να τον επιβλέπει Τεχνικός Ασφάλειας, όπου εδώ υπάρχουν παιδιά ?
Όταν και οι Δήμοι συμφωνούν, πρέπει να θεσμοθετηθεί, και να υπάρχει νομική απαίτηση για την λειτουργία Σχολικών μονάδων?
https://www.youtube.com/watch?v=Yy_9hNZnT_A