Εν όψη της σφοδρής χιονόπτωσης και των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν και συνεχίζουν να πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας αποστέλλουμε ορισμένες οδηγίες για την προστασία των Εργαζομένων όλης της χώρας, αλλά ιδιαίτερα των περιοχών που πλήττονται εντονότερα από τα φαινόμενα κακοκαιρίας,  προκειμένου να διασφαλισθεί η τήρηση των μέτρων για την προστασία της Υγείας και της Ασφάλειας των Εργαζομένων σε συνθήκες ψύχους, έντονων χιονοπτώσεων και παγετού.

Η διακοπή των συγκοινωνιών και η επικινδυνότητα όλων των δρόμων, και όχι μόνο των κεντρικών οδικών αρτηριών, εξαιτίας της σφοδρής χιονόπτωσης και του παγετού που ακολουθεί, αλλά και της χαμηλής ορατότητας σε πολλές περιπτώσεις, αποτελούν ουσιώδη λόγο, που δικαιολογεί, τη μη παροχή της εργασίας.
Αντίθετα, στην επιχείρηση που λόγω της ασυνήθους σε ένταση χιονόπτωσης είναι κατ’αντικειμενική κρίση αδύνατο να λειτουργήσει, τα μέρη απαλλάσσονται αμοιβαία από τις υποχρεώσεις τους σε ό,τι αφορά την παροχή εργασίας κατά την ημέρα που παρέμεινε κλειστή.
Υπενθυμίζουμε ένα πλαίσιο οδηγιών για την περιγραφή των ομάδων εργαζομένων υψηλού κινδύνου, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που πρέπει προληπτικά να λαμβάνονται από τους εργοδότες, σε συνδυασμό κατά περίπτωση μέτρα ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες εργασίας και συγκεκριμένα:
Στους χώρους εργασίας σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας πρέπει να υπάρχει θερμοκρασία ανάλογη με τη φύση της εργασίας και τη σωματική προσπάθεια που απαιτείται για την εκτέλεσή της.
Εφόσον οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε εξωτερικές θέσεις εργασίας, αυτές πρέπει να διευθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι εργαζόμενοι να προστατεύονται από τις ατμοσφαιρικές επιδράσεις (δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αέρας, κρύο, βροχή κλπ) και να μην κινδυνεύουν να γλιστρήσουν ή να πέσουν ή να επιβαρύνετε η υγεία τους.
Να χορηγείται στους εργαζόμενους, στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται, εξοπλισμός ατομικής προστασίας για προστασία από το ψύχος. Ως εξοπλισμός ατομικής προστασίας νοείται κάθε εξοπλισμός τον οποίο ο εργαζόμενος πρέπει να φορά ή να φέρει κατά την εργασία, για να προστατεύεται από κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία του, καθώς και κάθε συμπλήρωμα ή εξάρτημα του εξοπλισμού που εξυπηρετεί αυτόν τον σκοπό.

Η οργάνωση και ο ρυθμός εργασίας δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και να λαμβάνονται οργανωτικά μέτρα, όπως για παράδειγμα εναλλαγή εξωτερικών εργασιών ανα τακτά χρονικά διαστήματα, μη ανάθεση εργασίας σε ευπαθείς ομάδες εργαζομένων κλπ
Ομάδες με υψηλό κίνδυνο για την υγεία τους από την εργασία σε συνθήκες ψύχους είναι οι καρδιοπαθείς, οι πνευμονοπαθείς, οι πάσχοντες από χρόνια νοσήματα (πχ σακχαρώδης διαβήτης, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, διαταραχές αρτηριακής πίεσης κοκ), οι λαμβάνοντες συγκεκριμένα φάρμακα (πχ ινσουλίνη, αντιδιαβητικά, διουρητικά, αντιχολιεργικά κοκ), οι γυναίκες κατά την κύηση.
Στην περίπτωση εγκύων και γαλουχουσών εργαζομένων, για κάθε δραστηριότητα που ενδέχεται να εγκλείει συγκεκριμένο κίνδυνο έκθεσής τους σε ακραίες συνθήκες καταπόνησης λόγω ψύχους, πρέπει να αξιολογείται ο κίνδυνος για την ασφάλεια ή την υγεία τους, καθώς και κάθε επίπτωση στην εγκυμοσύνη ή γαλουχία, και να καθορίζονται τα ληπτέα μέτρα.
Απαγορεύεται η απασχόληση ανηλίκων εργαζομένων σε εργασίες κατά τις οποίες ο νέος εκτίθεται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών.
Οι εργαζόμενοι σε ψύχος να πίνουν αρκετά υγρά, ιδανικά ζεστά αφέψημα (τσάι κλπ) καθώς το ψύχος καταστέλλει το αίσθημα της δίψας.
Αποφυγή αλκοόλ, καφεΐνης, και καπνίσματος γιατί επηρεάζουν την θερμορύθμιση.
Χρήση γαντιών ειδικά κατά την χρήση μεταλλικών εργαλείων, η πτητικών υγρών γιατί η εξάτμισή τους οδηγεί σε μεγαλύτερη απώλεια θερμότητας.
Εργασία σε ομάδα τουλάχιστον δύο ατόμων.
Τα κρυοπαγήματα αντιμετωπίζονται με εμβάθυνση των άκρων σε χλιαρό νερό, όχι καυτό. Να μην χρησιμοποιούνται άλλες πηγές θερμότητας, θερμάστρες, τζάκια απευθείας, γιατί μπορούν να δημιουργηθούν εύκολα εγκαύματα. Δεν τρίβουμε τις πληγείσες περιοχές.
Σε τεχνικά και οικοδομικά έργα επανελέγχονται οι αντιστηρίξεις, εκσκαφές κλπ από τον επιβλέποντα μηχανικό πριν από την επανάληψη εργασιών που διακόπηκαν λόγω καιρικών συνθηκών και αναγράφονται οι σχετικές παρατηρήσεις στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας. αναγράφονται οι σχετικές παρατηρήσεις στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας.
Απαγορεύεται η εγκατάσταση ή χρήση Ανυψωτικών μηχανημάτων σε καιρικές συνθήκες που είναι δυνατό να θέσουν σε κίνδυνο την ευστάθειά τους.
Ειδικές οδηγίες σε αναγκαστικές εργασίες όπως αποκατάστασης ηλεκτροδότησης, ύδρευσης, διάσωσης.
Αποφυγή μη αναγκαστικών μετακινήσεων και μεταφορών.
Μεγάλη προσοχή λόγο ολισθηρότητας-πάγου, σε δίκυκλα μηχανάκια (delivery courier κλπ)
Και δεν ξεχνάμε τους φίλους μας τα ζώα που βρίσκονται στην επιχείρηση (σκύλους φύλαξης κλπ) να τους εξασφαλίσουμε ένα ζεστό χώρο για προφύλαξη από το ψύχος, αυξημένη τροφή και φροντίδα.
Αν υπάρχουν αδέσποτα στην περιοχή ας τα φροντίσουμε και αυτά !

Απολαμβάνουμε το χιόνι με Ασφάλεια !