Επαναλήφθηκε χθές Δευτέρα 23/3/15 το σεμινάριο για τους κινδύνους απο τον Στατικό Ηλεκτρισμό στην Θεσσαλονίκη, για τους συναδέλφους της Βόρειας Ελλάδας. Την οργάνωση του ανέλαβε ο συνάδελφος Κος Κoτσακωστούδης Βασίλειος, τον οποίο ευχαριστούμε για την προσφορά του. Παρευρεύθει εκπρόσωπος του Δ.Σ. του Σ.Τ.Α.Ε. απο την Αθήνα.