Επιμορφωτικά προγράμματα για παιδιά Δημοτικού Σχολείου.

Όλοι παρατηρήσαμε με δέος την τραγική ιστορία του χαμού ενός νέου παιδιού, θύματος σχολικού εκφοβισμού.

Το Bulling είναι ένα γενικευμένο κοινωνικό φαινόμενο όπου, οι διαστάσεις δεν φαίνονται δυστυχώς, παρά μόνο στις ακραίες εκφράσεις του. Συνήθως δε, όταν ήδη έχει γίνει το «κακό».

Γνωρίζουμε όλοι πως ο χαρακτήρας του ανθρώπου διαμορφώνεται κατά την παιδική του ηλικία. Αυτός είναι και ο λόγος που ο Σύλλογος Τεχνικών Ασφαλείας Ελλάδας (Σ.Τ.Α.Ε.), διοργανώνει εθελοντικές παρουσιάσεις σε Δημοτικά Σχολεία, για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα Ασφάλειας, Υγείας και Κοινωνικής Συμπεριφοράς. Γίνονται προσπάθειες προκειμένου οι εν λόγω ενημερώσεις, να ενταχθούν στο σχολικό πρόγραμμα & να πραγματοποιούνται από επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς (και όχι από εθελοντές τεχνικούς ασφαλείας, όπως γίνονται σήμερα).

Η «ευαισθητοποίηση» & η «πρόληψη» συνιστούν τον αποτελεσματικότερο τρόπος αντιμετώπισης, αυτών των φαινομένων. Είναι δε, σαφέστατα προτιμότερο από το να παρακολουθούμε «παθητικά συγκλονισμένοι» το κάθε κρούσμα … μέχρι να εμφανιστεί το επόμενο.

SaveSave