Ο Σύλλογος Τεχνικών Ασφαλείας Ελλάδος πραγματοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια σε συνεργασία με την ΕΛΕΜΚΟ με θέμα: Στατικός Ηλεκτρισμός Ο κρυφός Κίνδυνος

στις 18/2/15 & 25/2/15 Αναγνώριση, αξιολόγηση, διαχείριση των παραγόντων επικινδυνότητας.

Η ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ από το 1985 παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης με στόχο την διάδοση των προτύπων και κανονισμών που άπτονται του αντικειμένου της .

Από το 2008 οι υπηρεσίες εκπαίδευσης είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008 από τον διεθνή φορέα πιστοποίησης Bureau Veritas.

Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιούν τις υπάρχουσες αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες των συμμετεχόντων.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΤΑΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ

Περιγραφή:

• Βασικές αρχές δημιουργίας στατικού ηλεκτρισμού και αναγνώριση κινδύνουÂÂÂÂÂÂÂ
• Βασικές αρχές προστασίας έναντι στατικού ηλεκτρισμού
• Κίνδυνοι από στατικό ηλεκτρισμό σε χώρους με εύφλεκτα & σε εν δυνάμει εκρηκτικό περιβάλλον
• Απαιτήσεις συστήματος γείωσης & ισοδυναμικών συνδέσεων έναντι στατικού ηλεκτρισμού.
• Συστήματα ελέγχου γείωσης & ισοδυναμικών συνδέσεων έναντι στατικού ηλεκτρισμού.
• Παραδείγματα εφαρμογής συστημάτων γείωσης έναντι στατικού ηλεκτρισμού

Ημερομηνίες σεμιναρίων: 18/02/2015 και 26/02/2015

Αριθμός συμμετεχόντων ανα ομάδες: 15 έως 20 άτομα

Ώρα παρουσίασης : 17.00-19.00 μμ

Κόστος συμμετοχής 25Ε

Στους συμμετέχοντες θα παραδοθούν:

Α) Βεβαιώσεις συμμετοχής.

Β) Έντυπο υλικό της παρουσίασης.

Πληροφορίες και Δηλώσεις Συμμετοχής:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Λιοσίων 143 & Θειρσίου 6, (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.)

T.K. 10445, Πλατεία Αττικής

Τηλ.: 210-2319955, Fax: 210-2383249

EMAIL info@stae.gr

Τόπος διεξαγωγής παρουσιάσεων.

Έδρα της εταιρείας ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ Τατοΐου 90 Μεταμόρφωση 14452.

Η ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ βρίσκεται δίπλα στο σταθμό Προαστιακού Μεταμόρφωσης.