Μπήκε σε εφαρμογή από τις 15-11-2019 ο αντικαπνιστικός νόμος.

Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α’/3.8.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Πηγή:  https://dotef.blogspot.com/2019/11/blog-post.html