Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή προγραμματισμένη συνάντηση μελών της διοίκησης του ΣΤΑΕ, συνοδευόμενα από τον νομικό μας σύμβουλο Σαξώνη Βασίλειο, με τον Υπουργό Εργασίας Κο Κατρούγκαλο Γεώργιο, παρευρισκομένου και του Ειδικού Γραμματέα Σούκου Ιωάννη.                                                                                                                                           

Ετέθησαν θέματα που αφορούν την εφαρμογή της Υγείας Ασφάλειας της Εργασίας και δόθηκαν επεξεργασμένες προτάσεις του Συλλόγου μας, για τροποποίηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου.                                                                                                                                                            

Ο υπουργός αφού αναγνώρισε την ορθότητα των προτάσεών μας, δεσμεύτηκε για την υλοποίηση τους μέσα στα πλαίσια της γενικότερης αναδιαμόρφωσης του υφισταμένου νομικού πλαισίου που θα γίνει. Υπήρξε δε ειδική ρητή δέσμευση του Υπουργού για θεσμοθέτηση νομοθετικής διευκρίνισης στον Ν. 3850/10 περί ευθυνών των Τεχνικών Ασφαλείας σε περίπτωση συμβάντος, για απαλλαγής των από αντικειμενική ευθύνη, εντός του Σεπτεμβρίου .

Η σημερινή συνάντηση είναι συνέχεια διαδοχικών συναντήσεων τόσο με τον Γενικό Γραμματέα Νεφελούδη Αντρέα, τον Ειδικό Γραμματέα Σούκο Ιωάννη όσο και με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες.

 

SaveSave