Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι,  

Σε συνέχεια των κάτωθι,  σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την από 08/06/2019 απόφαση του ΔΣ επανακαθορίσαμε την Σύγκλιση της  Έκτακτης  Καταστατικής  Γενικής Συνέλευσης με  μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης την :

  • « Έγκριση Τροποποίησης Καταστατικού Συλλόγου Τεχνικών Ασφάλειας(Σ.Τ.Α.Ε.) σε Επιστημονική Ένωση Ειδικών  Συμβούλων Τεχνικών Ασφάλειας Ελλάδας(Ε.Ε.Ε.Σ.Τ.Α.Ε.)»,  

  με γνώμονα και  στόχο την αναβάθμιση του θεσμού του ΤΑ και του λειτουργήματος που επιτελούμε, σε υλοποίηση και εφαρμογή  της   εγκεκριμένης στρατηγικής σύμφωνα με τις αποφάσεις της    Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης που διενεργήθηκε την Δευτέρα 02/12/2019 στην Αθήνα και των σχετικών αποφάσεων του ΔΣ.

 Σύγκλιση 1ης Καταστατικής Έκτακτης Γενικής  Συνέλευσης ΣΤΑΕ/ Σάββατο  04/07/2020 -12.00/ Αμφιθέατρο ΠΟΕ-ΟΤΑ-Καρόλου 24-Πλατεία Μεταξουργείου- Αθήνα

 Σύγκλιση 2ης Καταστατικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΣΤΑΕ/ Σάββατο  11/07/2020 -12.00/ Αμφιθέατρο ΠΟΕ-ΟΤΑ-Καρόλου 24-Πλατεία Μεταξουργείου- Αθήνα

 Σύγκλιση  3ης Καταληκτικής Κατ/κής Γενικής Συνέλευσης ΣΤΑΕ/ Σάββατο  18/07/2020 -12.00/ Αμφιθέατρο ΠΟΕ-ΟΤΑ-Καρόλου 24-Πλατεία Μεταξουργείου- Αθήνα

 

Σας περιμένουμε όλους !! …..Ο καθένας και όλοι μαζί μπορούμε να μετασχηματίσουμε τον Σύλλογο μας σε μία αναβαθμισμένη και  ισχυρή Επιστημονική Ένωση Ειδικών Συμβούλων Τεχνικών Ασφάλειας Ελλάδας, που θα αναβαθμίσει τον θεσμό της Α&ΥΕ στην χώρα μας και το διεπιστημονικό λειτούργημα μας!!

 

Εκ μέρους του ΔΣ

Συναδελφικά και με εκτίμηση

 

Παρασκευάς Βερώνης       Ζαχαρίας Πελέκης

Πρόεδρος ΔΣ ΣΤΑΕ             Γενικός Γραμματέας ΔΣ