Την ενημέρωση εργοδοτών και εργαζομένων σχετικά με την εποχική γρίπη προβλέπει η εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιος του ΣΕΠΕ.
Όπως επισημαίνεται ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε περιπτώσεις οπού παρατηρείται συνωστισμός εργαζομένων, ανεπαρκής αερισμός των χώρων εργασίας ή απασχόληση εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κίνδυνου.

Aθήνα, 3.02.2014
Αρ. Πρωτ. Οικ.: 10107

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Tαχ. Δ/νση: Αγησιλάου 10
Τ.Κ: 10437 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Χ. Τουφεκούλα
Ντ. Βαμβακά
Τηλ.: 210 5289109- 183
Fax: 210 5231201
e-mail: kysepetye@ypakp.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Θέμα: Ενημέρωση εργοδοτών και εργαζομένων σχετικά με την εποχική γρίπη

Σχετ:Το από 24-01-2014 δελτίο τύπου του ΚΕΕΛΠΝΟ

Με αφορμή το ανωτέρω σχετικό δελτίο τύπου του ΚΕΕΛΠΝΟ, στο οποίο γίνεται αναφορά στην έξαρση των κρουσμάτων γρίπης και στην εμφάνιση σοβαρών περιστατικών εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα και σε στοιχεία από τη διαχρονική παρακολούθηση της εποχικής γρίπης που δείχνουν ότι η δραστηριότητά της κορυφώνεται κατά τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο, καλούνται οι Επιθεωρητές των περιφερειακών υπηρεσιών Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης (ΚΕ.Π.Ε.Κ. και Τ.Τ.Υ.Ε.), κατά τη διεξαγωγή ελέγχων να ενημερώνουν τους εργοδότες ως προς τις υποχρεώσεις τους σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και προστασίας της υγείας των εργαζομένων και τους εργαζόμενους για τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνουν για την προστασία τους.

Ιδιαίτερη έμφαση να δίδεται στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται συνωστισμός εργαζομένων, ανεπαρκής αερισμός των χώρων εργασίας, απασχόληση εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, (όπως αυτές ορίζονται στο Δελτίο Τύπου) και γενικά στις περιπτώσεις μη τήρησης των σχετικών μέτρων πρόληψης μετάδοσης της γρίπης.

Επισυνάπτεται, επικαιροποιημένο έντυπο με τίτλο «ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ», που εκδόθηκε από τη Δ/νση Προγραμματισμού και Συντονισμού Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης και παρακαλούμε να αναρτηθεί στις υπηρεσίες και να διατίθεται, κατά τους ελέγχους, σε εργοδότες και εργαζόμενους.

Παρακαλούμε να ενημερωθούν όλοι οι υπάλληλοι με υπογραφή.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ

Η Εγκύκλιος

Δελτίο τύπου του ΚΕΕΛΠΝΟ


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ