Αγαπητοί συνάδελφοι,  επισυνάπτουμε  σημερινή  Εγκύκλιο(15984/17-08-2020) του Υπουργείου Εσωτερικών  που αφορά νέα μέτρα C-19 για  όλους τους Υπαλλήλους του Δημοσία και ΟΤΑ α & β βαθμού  με

ΘΕΜΑ: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού!

15984-20 

Παρασκευάς Βερώνης

Πρόεδρος ΔΣ ΣΤΑΕ