• Η θεώρηση του βιβλίου  στις επιχειρήσεις που δεν προκύπτει
  υποχρέωση απασχόλησης ιατρού εργασίας και ο ίδιος ο εργοδότης ασκεί καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας δεν είναι υποχρεωτική
 • Β4ΜΦΛ-Ν9Ο
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 29436/1143
 • Θέμα:  Βιβλίο γραπτών υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας
 • Τελικός Υπογράφων: Γενικός Διευθυντής – ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ –
 • Ημερομηνία Απόφασης: 28/12/2012
 • Ημερομηνία Ανάρτησης: 28/12/2012 10:39:15
 • Είδος Απόφασης: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
 • Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 • Μονάδα:  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • Θεματική: Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων
  • Αρχείο: Λήψη Αρχείου