Μετά από άμεση παρέμβασή μας, μαζί με τον Σύλλογο Γιατρών Εργασίας στους βουλευτές όλων των κομμάτων και ειδικά στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ιωάννη Βρούτση, κατορθώσαμε όχι μόνο να μην ψηφιστεί, αλλά και να αποσυρθεί το Αρθ. 36 Παρ 3 του Ν/σχεδίου, παρά την εμμονή εκπροσώπων τοων ΕΞΥΠΠ

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την συμμετοχή και τις παρεμβάσεις μας στη Βουλή (διαρκή επιτροπή κοιν/ων υποθέσεων) από την συνεδρίαση της 21/3/13 απο το κανάλι της Βουλής η το Ιντερνέτ)