Στις 06/06/2011 έγινε επίσκεψη στον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.), αντιπροσωπείας του Δ.Σ. Συλλόγου Τεχνικών Ασφαλείας Ελλάδος (του Προέδρου Αδαμάκη Ιωάννη και του Γενικού Γραμματέα Χατζηδημητράκη Παναγιώτη) όπου και παρουσιάστηκαν βασικά αιτήματα του Συλλόγου, όπως:

-
Α) Να σταλεί προς τις Επίθ. Εργασίας, εγκύκλιος που θα απαιτείται κατά την σφράγιση των Καταστάσεων Προσωπικού των επιχειρήσεων να προσκομίζεται και να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου αναγγελίας του Τεχνικού Ασφαλείας η και σφραγίδα του Τ/Α. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει να μην σφραγίζονται οι καταστάσεις.

Β) Σε περίπτωση αλλαγής Τεχνικού Ασφαλείας, η επιθεώρηση να ρωτά τον Τ/Α αν οι λόγοι αλλαγής του έχουν σχέση με το παρεχόμενο έργο του και την ανεξαρτησία της παρεχόμενης υπηρεσίας του.

Υπήρξε η δέσμευση του Ειδικού Γραμματέα για άμεση εφαρμογή.

Έγινε επίσης συζήτηση για την αναγκαιότητα ανασκόπησης και επικαιροποίησης της Μελέτης Επικινδυνότητας ανά διετία των επιχειρήσεων όπου Τεχνικός Ασφαλείας, είναι ο ίδιος ο εργοδότης, γιατί έχει παρατηρηθεί ότι στις περισσότερες επιχειρήσεις το σύστημα Ασφ. Υγιεινής. έχει παραμεληθεί.

Υπήρξε δε πρόταση από πλευράς μας για την διεξαγωγή ημερίδας με θέμα: «Σπάνια και μη προβλέψιμα ατυχήματα, ανταλλαγή εμπειριών και γνώσης» με θετική ανταπόκριση.

Οι ενέργειες μας θα συνεχισθούν με επίσκεψη στους Δ/ντές των ΚΕΠΕΚ για ενημέρωση, και ενεργοποίηση εφαρμογής της νομοθεσίας, ενημέρωση του Συλλόγου Ιατρών Εργασίας, του Συλλόγου Επιθεωρητών Εργασίας, κλπ.