ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 5/06/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:

Τεχνικούς Ασφαλείας, Ιατρούς Εργασίας, Επιθεωρητές Εργασίας, Μηχανικούς, Κατασκευαστικές εταιρίες Εργοδότες, Εργαζόμενους, στελέχη επιχειρήσεων, Σωματεία εργαζομένων, μέλη Επιτροπών Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων

  • Η συμμετοχή σας στο Τεχνικό Σεμινάριο είναι Δωρεάν
  • Θα δοθεί ονομαστικό Πιστοποιητικό παρακολούθησης
  • Παρακαλούμε επιβεβαιώστε την παρουσίας σας στέλνοντας τα στοιχεία σας στο e-mail : nnikolaidou@mmm.com ή στο τηλέφωνο 2106885265ÂÂ

    123