Το 14ο SAFETY GALA διοργάνωσε ο Όμιλος MANAGEMENT FORCE σε συνεργασία με τους, Σύλλογο Τεχνικών Ασφάλειας Ελλάδος (Σ.Τ.Α.Ε.), CSR Hellas, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Drager Hellas, European Society of Occupational Safety & Health και το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.

Η ημερίδα φιλοξένησε 53 ομιλητές από ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων και οργανισμών της Ευρώπης, Αφρικής, Ασίας, Βόρειας Αμερική και Αυστραλίας, οι οποίοι σε 9 ενότητες και δύο στρογγυλά τραπέζια κάλυψαν θέματα γενικού ενδιαφέροντος (COVID, μετά COVID, Συστήματα), συγκεκριμένου πεδίου (Systems safety, Project Life Cycle Safety, Emergencies and Crisis ) ή τομέα (Κατασκευές, Ναυτιλία, Τουρισμός). Παράλληλες ενότητες υλοποιήθηκαν στα Βουλγαρικά, Ρουμανικά και Ουκρανικά.

Η ποιότητα και ο πλουραλισμός  της εκδήλωσης συγκέντρωσε το ενδιαφέρον περισσοτέρων των 1000 συμμετεχόντων από 58 χώρες.

Με στόχο την βελτίωση της κουλτούρας Ασφάλειας στις επιχειρήσεις και στην κοινωνία γενικότερα, το SAFETY GALA προσφέρει μια πλατφόρμα για την παρουσίαση και συζήτηση νέων και βελτιωμένων πρακτικών για την Υγεία και την Ασφάλεια, για την ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών και τη διατήρηση ενός δικτύου οργανισμών, υπευθύνων λήψης αποφάσεων και ειδικών σε θέματα υγείας και ασφάλειας.

Και Συνεχίζουμε !