Κατόπιν αιτήματος του Συλλόγου Τεχνικών Ασφαλείας Ελλάδος (Σ.Τ.Α.Ε.) πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση του Δ.Σ. με τον Γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής Ν.Δ. Γιώργο Στεργίου.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου ενημέρωσε τον Γραμματέα για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Ασφάλεια και Υγεία της Εργασίας (Α/Υ/Ε) στη χώρα μας, εστιάζοντας σε πέντε προτάσεις περαιτέρω βελτίωσης:

Α) Πιστοποίηση δραστηριότητας Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α.)

Β) Νομοθετική διευκρίνηση ευθυνών Τ.Α.

Γ) Επίβλεψη επιχειρήσεων που δεν έχουν Τ.Α. 2 φορές ανά έτος.

Δ) Συμμετοχή εκπροσώπων Τ.Α. σε επιτροπές λήψης αποφάσεων

Ε) Ένταξη της (Α/Υ/Ε) στην εκπαίδευση, για την δημιουργία αντίστοιχης κουλτούρας.

 

Από τη μεριά του ο Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής Γιώργος Στεργίου επεσήμανε ότι θα πρέπει να εξεταστούν οι καλές πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών κρατών με υψηλή αποτελεσματικότητα στα συγκεκριμένα θέματα προκειμένου να ενσωματωθούν στο θεσμικό πλαίσιο της χώρας. Επίσης, σημείωσε ότι ο ρόλος των Τεχνικών Ασφαλείας είναι καθοριστικός στην ανάπτυξη κουλτούρας ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Πρότεινε μάλιστα την συνδιοργάνωση από τη ΝΔ και τον Σύλλογο ενημερωτικών ημερίδων για την ευαισθητοποίηση του στελεχιακού δυναμικού του κόμματος.

Οι δύο πλευρές δεσμεύθηκαν για την τακτική τους επικοινωνία.