Η Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Εύβοιας, στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου ως επιτελικής αρχής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας για την προαγωγή των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία στην χώρα μας, πραγματοποιεί στις 9 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 17:00 στον 2Ο όροφο του Επιμελητηρίου Ευβοίας ημερίδα με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.