Ο συλλογός μας προκειμένου να διασφαλίσει την νομική προστασία των μελών του, προχώρησε κατόπιν  έρευνας αγοράς, σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία νομικής προστασίας ARAG.

Όσοι εκ των συναδέλφων επιθυμούν την Ασφαλιστική – Νομική κάλυψή τους, παρακαλούνται να αποστείλουν την αίτηση εγγραφής στον ΣΤΑΕ.

Αίτηση

Ποινική νομική προστασία

Νομική προστασία υπαλλήλων

Μικτή επαγγελματική προστασία