Μια σειρά πυρκαγιών στην Ελλάδα έκαψαν παράκτιες περιοχές της Αττικής τον Ιούλιο του 2018, όπου ήταν 99 άνθρωποι
επιβεβαιώθηκαν νεκρά. Περισσότεροι από 700 κάτοικοι έχουν διασωθεί, κυρίως από την
παραθαλάσσια πόλη Μάτι. Οι πυρκαγιές αυτές ήταν η δεύτερη πιο θανατηφόρα αιτία θανάτου από πυρκαγιά στον 21ο αιώνα
σε όλο τον κόσμο, μετά τις πυρκαγιές του 2009 στο Μαύρο Σάββατο στην Αυστραλία που σκότωσαν 180 άτομα.
Η διαχείριση της κρίσης και έκτακτης ανάγκης της εκδήλωσης συζητείται σε βάθος, υπογραμμίζοντας
πιθανά κενά και δυνατότητες για μελλοντική βελτίωση. Ο Συντονισμός μεταξύ πολιτών
έχει διαπιστωθεί προηγουμένως ότι αποτελεί σημαντικό ζήτημα που επηρεάζει την αποτελεσματικότητα του
αντιδράσεις συστήματος πολλαπλών οργανισμών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μεγάλης κλίμακας.
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα ευρήματα που προκύπτουν από μια μελέτη περίπτωσης που επικεντρώνεται στα προβλήματα που παρουσιάζονται μεταξύ των ανταποκριτριών οργανισμών. Η μελέτη εξετάζει περαιτέρω την πολιτική και τη νομοθεσία, αναγκαίες παρεμβάσεις σε τέτοιες περιστάσεις και περιγράφει τις προτεινόμενες στρατηγικές για την αντιμετώπιση τους.
Τρεις βασικοί παράγοντες που εμποδίζουν το συντονισμό και την αποτελεσματική ανταπόκριση μεταξύ
οι υπηρεσίες κατά τη διάρκεια αντιδράσεων έκτακτης ανάγκης σε πολλές υπηρεσίες εντοπίστηκαν: – η έλλειψη πολιτισμού, η οργανωτική ανεπάρκεια και ο «λαβύρινθος» του ελληνικού νομοθετικού πλαισίου, όσον αφορά τα σχέδια ανάκαμψης, εθνικές προσπάθειες για προγράμματα πρόληψης κινδύνου και κινδύνους διαχείρισης.