Ολοκληρώθηκε το 12 Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας με θέμα: Ενιαία Υγεία Άνθρωπος, Ζώα, Περιβάλλον. Ο Σύλλογος Τεχνικών Ασφάλειας Ελλάδος συμμετείχε με παρουσίαση ρεαλιστικών προτάσεων για την μείωση των εργατικών ατυχημάτων, που εξοικονομούν μόνο στον ετήσιο προϋπολογισμό ποσό τάξης 1,5 Δις Ευρώ. Η δε αξία απώλειας της ζωής, δεν μπορεί να υπολογισθεί με οικονομικό κόστος !