Το προτεινόμενο  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ οδηγεί σε σίγουρη υποβάθμιση των υπηρεσιών αυτών προς τους εργαζόμενους, σε αντίθεση με τις προθέσεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, την πλήρη απαξίωση τους μετατρέποντάς τες σε γραφειοκρατικό νομοτυπικό σύστημα.

Ειδικότερα στο Αρθ. 30 Παρ. 6 η καταχώρηση παρουσιών στο ειδικό βιβλίο υποδείξεων μόνο ως γραφειοκρατική διαδικασία μπορεί να εκληφθεί και αφορά όσους ασκούν τα καθήκοντα Α/Υ της εργασίας με τουριστική και marketing προσέγγιση. Το βιβλίο υποδείξεων είναι ένα «δημόσια έγγραφο» και ότι γράφεται σε αυτό έχει ως στόχο την προαγωγή της Α/Υ των εργαζομένων (εξ ου και ο θεσμοθετημένος τίτλος του). Δεν είναι ένα απουσιολόγιο του γιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας (σε αντίθετη περίπτωση να ονομασθεί βιβλίο Απουσιολόγιο και υποδείξεων Συμβούλου Α/Υ) ενώ ακυρώνει την ευελιξία της επικοινωνίας μέσω των προφορικών υποδείξεων που προβλέπονται και νομοθετικά.

Ο Σύμβουλος Α/Υ πρέπει να είναι ανα πάσα στιγμή έτοιμος για οτιδήποτε συμβαίνει στην επιχείρηση, να δίνει τις συμβουλές του και εκτάκτως όταν απαιτείτε, να επισκέπτεται και αιφνιδίως την επιχείρηση όταν συντρέχουν λόγοι (πχ παραλαβή επικίνδυνων χημικών υγρών, κατεδάφιση κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικές ανυψωτικές εργασίες κλπ)

Γι αυτό πρέπει να γίνει αντικατάσταση του Αρθ. 30 Παρ. 6 με αξιολόγηση του παραγόμενου έργου της Υπηρεσίας Α/Υ το στήσιμο του Συστήματος διαχείρισης Α/Υ εργασίας καθώς και την πληρότητα εφαρμογής του και όχι αν τυπικά είναι εκεί ο Σύμβουλος και χωρίς να κάνει τίποτα. Στις επιχειρήσεις Β κατηγορίας που είναι Τ/Α ο εργοδότης να γίνεται μία φορά ανα έτος επιθεώρηση, ανασκόπηση του συστήματος από Τ/Α και επικαιροποίηση της Μελέτης Επικινδυνότητας.

Επίσης οι υπηρεσίες Ι.Κ.Α, Σ.ΕΠ.Ε και Ο.Α.Ε.Δ θα διασυνδέονται ηλεκτρονικά μέσω κοινής ηλεκτρονικής πλατφόρμας να ελέγχουν την ύπαρξη Συμβ Α/Υ και Ιατρού Εργ. Στην επιχείρηση Αρθ. 3 (κατά την θεώρηση της κατάστασης εργαζομένων να είναι υποχρεωτική η σφράγιση της από τον Τ/Α η και τον Ι/Ε και όχι όπως γίνετε σήμερα κατά δήλωση μόνο του εργοδότη)

Οι επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμη υπηρεσία Τ/Α η Ι/Α να εμπίπτουν επιπλέον στις κυρώσεις του Αρθ. 4 Παρ.2 (και να γίνετε εφαρμογή της νομοθεσίας)

Υπαγωγή των επιχειρήσεων Α κατηγορίας επικινδυνότητας στο Αρθ. 7

Κοινός στόχος όλων μας είναι η αναβάθμιση των παροχών Α/Υ στους εργαζόμενους. Ας προσπαθήσουμε όλοι από την θέση του ο καθένας, πάντα μέσω της συνεργασίας και της ανταλλαγής απόψεων στην καλύτερη παροχή υπηρεσιών Α/Υ ειδικά στην περίοδο που διάγουμε για να μην απαξιωθεί ο θεσμός.