119

Στις 24 Οκτωβρίου 2013 ο Σύλλογος Τεχνικών Ασφαλείας Ελλάδας θα συμμετέχει στο Επαγγελματικό Συνέδριο σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας (Occupational Health & Safety Conference) στο Radisson Blu Park


Το συνέδριο