Την Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013 ο Σύλλογος Τεχνικών Ασφαλείας Ελλάδας θα συμμετέχει στην Κεντρική Ημερίδα του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας για την Ευρωπαϊκή Εκστρατεία ΑΣΦΑΛΕΙΣ & ΥΓΙΕΙΣ ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2012-2013

«Πρόληψη των κινδύνων στην εργασία με τη συμμετοχή όλων»

Attachment_5-1