Την Εσπερίδα για την Α&ΥΕ στο επάγγελμα του Ψυκτικου με επικεντρο την ασθενεια της Λεγεωννέλας χαιρέτισε ο Πρόεδρος του ΣΤΑΕ Παρασκευάς Βερώνης. Συνδιοργανωτες της εκδήλωσης η EFNMS με Πρόεδρο της στα θέματα Α&ΥΕ το νέο μέλος μας Δρ Γιώργο Σκρουμπέλο , το περοδικο Ψυκτικος και η RMS Risk Management Systems.Στην εκδήλωση εκπροσωπήθηκε ο ΣΤΑΕ από τον Πρόεδρό του Παρασκευά Βερώνη. Συμμετειχε κ η Διευθυνση Α&ΥΕ του Υπουργείου Εργασιας από εκλεκτά στελέχη της. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων του 1ου έτους της «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΣ ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» 2018-2019 και της ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 2016-2020.