Αγαπητοί συνάδελφοι,….η μέριμνα για ανάρτηση της δέουσας Προληπτικής σήμανσης Α&ΥΕ σε καλά επιλεγμένα κομβικά σημεία, όλων την χώρων εργασίας ευθύνης μας, καθώς & η ανάρτηση συμπληρωματικών παραστατικών συμβουλευτικών πινακίδων με όλες τις βασικές κατευθυντήριες Οδηγίες του ΕΟΔΥ σε βήματα, για την ευαισθητοποίηση & Προληπτική Προστασία Εργαζομένων & Πελατών έναντι Πανδημίας C-19!!., συνιστούν ένα πολύ σημαντικό & διαβαθμισμένο έργο μας, μεγάλης σημασίας & αποτελεσματικότητας, που εντάσσεται βέβαια & στις συμβουλευτικές υποχρεώσεις & καθήκοντα, κάθε υπεύθυνου & επαγγελματία Ειδικού Συμβούλου ΤΑ, μέλους της νέας μας Επιστημονικής Ένωσης!!..Προχωράμε μπροστά!!

….Είμαστε εδώ!!…παραΜένουμε Ασφαλείς!!
…..C-19 θα σε νικήσουμε!!