Επιχειρείτε κατάργηση δυνατότητας παροχής υπηρεσιών Τ/Α και Γ/Ε στους Δήμους (και κατ¨επέκταση σε όλο το Δημόσιο )

Στην αιτιολογική του νόμου το είχαν  γράψει αρχικά σωστά : {είναι δυνατή η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 όπως ισχύουν) ή παροχής υπηρεσιών από τους ΟΤΑ } Στο ΦΕΚ όμως  το μετέθεσαν σε άλλη θέση με αποτέλεσμα να αλλάζει το νόημα. {είναι δυνατή η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου  ή παροχής υπηρεσιών από τους ΟΤΑ (κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 όπως ισχύουν)} Επειδή  λοιπόν το άρθρο 6 καμμία σχέση δεν έχει με παροχή υπηρεσιών , αλλά αφορά μόνο τις συμβάσεις έργου , παρά τις συνεχείς διευκρινιστικές εισηγήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών , το Ελεγκτικό Σενέδριο με βάση την πράξη 51 προ τριμήνου , μπλόκαρε όλα τα εντάλματα πληρωμής 3 τεχνικών ασφαλείας και 2 γιατρών, ενώ  σκοπεύει να μπλοκάρει και όσες νέες συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών του υποβληθούν προς έγκριση αν δεν διορθωθεί το λάθος στο ΦΕΚ.

Μιλάμε για ολική κατάργηση της δυνατότητας παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών Τ/Α & Ι/Ε στους ΟΤΑ.

Πρέπει να γίνη η αντικατάσταση του κειμένου με:

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ :

«Ορθή Επαναδιατύπωση παρ 10 του άρθρου 12 του Ν. 4071 (ΦΕΚ 85 / 11.4.2012 / τ.Α΄)

Για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία,  σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του ν. 3850/2010, είναι δυνατή η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 όπως ισχύουν) ή παροχής υπηρεσιών από τους ΟΤΑ με ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείαςκαι εφόσον ο φορέας δεν διαθέτει τακτικό προσωπικό  για την αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής. Νομίμως έχουν καταρτισθεί συμβάσεις μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών μεταξύ ΟΤΑ και ιδιωτών για τη διασφάλιση της υγιεινής  και ασφάλειας των εργαζομένων βάσει των διατάξεων του ν. 3850/2010, καθώς και του προϊσχύσαντος ν. 1568/1985.»

Το παραπάνω κείμενο  θα δοθεί ως σημείωμα στον Γενικό Γραμματέα του ΣΕΠΕ  ώστε να το εντάξει ως έχει στο προς ψήφιση πολυνομοσχέδιο και έτσι επιλύεται άμεσα  το πρόβλημα .

Είναι εξαιρετικά κρίσιμο θέμα γιατί  αν δεν παρέμβουμε  , ουσιαστικά καταργείται το δικαίωμα σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες Τ/Α & Ι/Ε  να παρέχουν υπηρεσίες ανεξάρτητων υπηρεσιών στους ΟΤΑ  τα  ΝΠΔΔ & εν τέλει σε όλο το δημόσιο.  Είναι πρωτάκουστο και παράνομο.