Η τεχνολογία μπορεί να είναι απαραίτητη, αλλά η ουσία δεν παύει να είναι η Real Life σωστή διαχείριση και οργάνωση μιας επιχείρησης.  Εδώ, λοιπόν, έρχεται το business coaching,  Σε ένα στρογγυλό τραπέζι θα συναντηθούν κορυφαίοι managers για να συζητήσουν και να παρουσιάσουν αναλύσεις, στοιχεία, απόψεις, τάσεις, για την σωστή διαχείριση του Risk Managment    Ο Σύλλογος Τεχνικών Ασφαλείας Ελλάδος ως καθ’ ύλην αρμόδιος θα συμμετέχει στο στρογγυλό τραπέζι με θέμα : Επαναπροσδιορίζοντας την ασφάλεια στη χρήση του επαγγελματικού εξοπλισμούMetropolitan EXPO Κυριακή 11/2/2024    Αίθουσα  Business Lab     13:00  –  14:00  

  https://horecaexpo.gr/event/horeca-business-lab/#1705308562643-100bc940-87f2