Έγινε με μεγάλη επιτυχία το Συνέδριο SAFETY GALA 2017 που διοργάνωσε η Management Force Group στο Ξενοδοχείο HOLIDAY INN.

Παρευρέθηκαν αντιπροσωπίες από 8 χώρες καθώς και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ΥΑΕ (Υγεία & Ασφάλεια της Εργασίας) EU-OSHA, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας EBRD, του Διεθνούς Οργανισμού Χρηματοδότησης IFC, και της Διεθνούς Ένωσης Προμηθειών & Υπηρεσιών ISSA.

Υπήρξε μια μοναδική ευκαιρία στη χώρα μας για ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών, καλών πρακτικών απο χώρες, δραστηριότητες αλλά και διοικητικών δομών.

Ακολουθεί η εισήγηση εκ της Ελλάδος στο GALA, από τον πρόεδρο των Τεχνικών Ασφαλείας Ελλάδος Κο Χατζηδημητράκη Παν.

Όλοι γνωρίζουμε την αξία του προλαμβάνειν σχετικά με αυτή του θεραπεύειν.

Η Υ/Α/Ε αφορά όλους τους εργαζόμενους, το τμήμα αυτό του πληθυσμού που είναι ο οικονομικός αιμοδότης του ζώντος οργανισμού που ονομάζετε κοινωνία. Άρα το βλέμμα της πολιτείας πρέπει να είναι πρωτίστως στραμμένο εκεί που παράγεται η αξία, για να μπορούν να συντηρηθούν το υπόλοιπα 2/3 της, που δεν είναι σε θέση να παράγουν. Ιδιαιτέρως δε όταν οι συνθήκες εργασίας γίνονται πιο απεχθείς όσο η οικονομική κρίση συνεχίζεται και βαθαίνει.

Τι σημαίνει όμως στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι το RisΚ Managmente? Ακόμη και το Διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 το ενέταξε στις υποχρεωτικές διαδικασίες του

Μελέτες της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) δείχνουν ότι οι πλέον ανταγωνιστικές χώρες είναι και οι ασφαλέστερες.

Στην 1η Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη για το κόστος και τα οφέλη της Υ.Α.Ε. στην Χάγη, διαπιστώθηκε ότι τα οικονομικά κίνητρα των συστημάτων Υ.Α.Ε. συνήθως αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 0,1% της μισθοδοσίας , πολύ χαμηλότερα από το κόστος ατυχημάτων ασθενειών κλπ. Είναι γνωστά όλα αυτά και δεν θα επεκταθώ άλλο.

Ας συμβάλλομαι να μην φεύγουν οι νέοι επιστήμονες στο εξωτερικό (Brain Drain) Αυτοί είναι η δεξαμενή των start-ups επιχειρήσεων που χρειαζόμαστε, απ΄ όπου θα αναδυθούν οι scale-ups επιχειρήσεις Δηλ υψηλής προστιθέμενης αξίας που θα οδηγήσουν σε μαζικότερη δημιουργία θέσεων εργασίας στα επόμενα χρόνια.

Στην χώρα μας ξεκίνησε πολύ καλά να εφαρμόζεται ο θεσμός, έχουν γίνει σημαντικά βήματα αλλά τα τελευταία 3 χρόνια παρατηρούμε ετήσια αύξηση των εργατικών ατυχημάτων 10% περίπου. Κάτι δεν πάει καλά. Έχουμε αντιγράψει όλα τα Ευρωπαϊκά νομοθετήματα αλλά όταν πάμε να εφαρμόσουμε στην πράξη τον νόμο είμαστε επιλεκτικοί. Και εξηγώ.

Θεμελιώδεις αρχή είναι ότι κάθε εργαζόμενος δικαιούται υπηρεσιών ΑΥΕ Να δουλεύει σε ασφαλές περιβάλλον.

Τον ρόλο του Τεχνικού Ασφαλείας στις επιχειρήσεις Β και Γ κατηγορίας που αυτές αποτελούν το 90% των επιχειρήσεων, μπορεί και κατέχει ο  ίδιος ο εργοδότης, με μοναδικό προσόν μια ενημέρωση? Εδώ οι επιθ. Εργασίας μας αναφέρουν ότι δεν γίνεται σχεδόν τίποτα για την ΑΥΕ. Και προσοχή Είναι στο 90% των επιχειρήσεων.

Ό κάθε άσχετος μηχανικός (και όχι μόνο) μπορεί να γίνει Τεχνικός Ασφαλείας, χωρίς καμία πιστοποίηση των ικανοτήτων και γνώσεων του και διαχειρίζεται την ασφάλεια, την υγεία και ενίοτε και την ζωή των εργαζομένων. Δεν υπάρχουν επιμορφώσεις των Τεχνικών Ασφαλείας.

Υπάρχουν μεγάλες δημόσιες επιχειρήσεις που αντί  να λειτουργούν υποδειγματικά ως μοντέλα, δεν διαθέτουν ακόμη υπηρεσίες  Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας.

Οι προκηρύξεις διαγωνισμών δημοσίου για παροχή υπηρεσιών Τ/Α η Ι/Ε έχουν ως μοναδικό κριτήριο την φθηνότερη τιμή. Συγγνώμη για την έκφραση αλλά και χαρτί τουαλέτας όταν προμηθεύονται, βάζουν ποιοτικά κριτήρια.

Σε περίπτωση ατυχήματος ο Τ/Α αντιμετωπίζεται από την δικαιοσύνη ως ο έχων την αντικειμενική ευθύνη, καταστρατηγώντας την θεσμοθετημένη Ευρωπαϊκή αρχή ευθύνης του εργοδότη. Αποτέλεσμα συνάδελφοί μας να έχουν βαρειές ποινές φυλάκισης. Κι όταν είναι ένας πολύ καλός επαγγελματίας Τ/Α και επιβλέπει πολλούς εργαζόμενους επιχειρήσεων είναι σχεδόν στατιστικά αδύνατον να μην έχει εμπλοκή με την δικαιοσύνη. Συγνώμη αλλά έτσι δεν προάγεται ο θεσμός της ΑΥΕ.

Τι πρέπει να γίνει?

Υποχρεωτική δια νόμου η παροχή υπηρεσιών ΑΥΕ από επαγγελματία ΤΑ σε όλους τους εργαζόμενους.

Στις μικρές επιχειρήσεις χαμηλής επικινδυνότητας να γίνεται επίσκεψη δύο φορές ανά έτος επαγγελματία Τ/Α  και να τηρείται βιβλίο υποδείξεων Τ/Α.

Πιστοποίηση του Τεχνικού Ασφαλείας.  Η ανθρώπινη ζωή δεν είναι όπως μια μηχανή που θα την φτιάξουμε όταν χαλάσει η θα την αντικαταστήσουμε όταν καεί! Ο επαγγελματίας Τεχνικός Αφελείας οφείλει να είναι πραγματικά  γνώστης του αντικειμένου του και αποδεδειγμένα ικανός για να κατέχει την θέση αύτη! Παρακολούθηση επιμόρφωσης τουλάχιστον 300 – 400 ωρών και να δίνει εξετάσεις. Εδώ απαιτείται δημιουργία εξεταστικού προτύπου.

Νομοτεχνική διευκρίνιση των ευθυνών του Τεχνικού Ασφαλείας. Όλοι συμφωνούν Κοινωνικοί φορείς, εργοδότες, το ίδιο το Υπ. Εργασίας που μας έχει υποσχεθεί ότι θα φέρει προς ψήφιση αυτή την   Νομοτεχνική διευκρίνιση πάνω από ένα χρόνο κι ακόμα τίποτα Υποσχέσεις, Υποσχέσεις.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις καλύπτουν πλήρως τις νέες απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκδόθηκαν στις 2 Οκτωβρίου 2013 κατόπιν εισηγήσεως του Κου Barozo <<REIFIT- Νομοθεσία κατάλληλη για την Ανάπτυξη>> και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Έχουμε δημιουργήσει ένα Κέντρο Αναφοράς σπάνιων μη προβλέψιμων Ατυχημάτων Συλλέγουμε γνώση για αναδυόμενους κινδύνους και την διανέμουμε σε όσους ασχολούνται με την ΑΥΕ εκπαίδευση ένστολους κλπ. Και εδώ θα θέλαμε την συνεργασία σας.

Αν είναι ένα πράγμα που θα έπρεπε να μεταφέρετε στις αποσκευές σας, όταν επιστρέψετε στην χώρα σας να είναι αυτό.

Υποχρεωτική δια νόμου η παροχή υπηρεσιών ΑΥΕ από επαγγελματία ΤΑ σε όλους τους εργαζόμενους.

Πόσο δύσκολή είναι η υλοποίηση των ανωτέρω προτάσεων ?

Καθόλου αν πιστέψουμε σε αυτό!  Αν αλλάξουμε τρόπο σκέψης. Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Το έχουμε υποχρέωση αν μη τι άλλο στα παιδιά μας. Σας Ευχαριστώ που με ακούσατε.