Με μεγάλη επιτυχία έγινε και ο δεύτερος κύκλος των σεμιναρίων για τον Στατικό Ηλεκτρισμό.

Παρακολούθησαν υψηλόβαθμα στελέχη Δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων όπως από ΕΛ.ΠΕ. ΔΕΗ, Τράπεζα της Ελλάδος, ΑΚΤΩΡ, κλπ καθώς και αρκετοί φοιτητές που σπουδάζουν σε ειδικότητες που έχουν σχέση με την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας.

Αν βέβαια υπάρξει ζήτηση απο ενδιαφερόμενους, μπορούν να επαναληφθούν.