ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Δημοσιεύτηκε η νέα ΠΝΠ της 13ης Απριλίου ΦΕΚ 84Α 13-04-2020

Δημοσιεύτηκε η νέα ΠΝΠ της 13ης Απριλίου ΦΕΚ 84Α 13-04-2020

Με τις διατάξεις της νέας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία περιλαμβάνει συνολικά 75 άρθρα ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, θέματα σχετικά με: την έκδοση απόφασης για τη στήριξη ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων, ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων,...

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α-68 / 20-03-2020 η Πράξη νομοθετικού περιεχομένου με τα κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής...

    Newsletter