Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α-68 / 20-03-2020 η Πράξη νομοθετικού περιεχομένου με τα κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης”.

Στο άρθρο του 13, τροποποιεί το άρθρο 16 του Ν. 3850/2010 για τους Ιατρούς Εργασίας. (Να δούμε πότε θα τροποποιηθούν και τα άρθρα 14 & 15 που μας ….καίνε ως ΤΑ, παρόλο που το έχουμε αιτηθεί επανειλημμένα στο Υπουργείο Εργασίας και στο ΣΥΑΕ. Είπαμε όμως τώρα προέχει να νικήσουμε τον “πόλεμο” της Πανδημίας!! )

https://drive.google.com/open?id=1I3FaPPYVlqr39KXhiaRPGzVKNQPpRqyi