Το βίντεο αφορά την σωστή χρήση των μέσων ατομικής προστασίας, τις ειδικές στολές δηλαδή που πρέπει να φοράμε για να προστατευτούμε από τον κορονοϊο. Στο βίντεο θα παρακολουθήσουμε τον σωστό τρόπο ένδυσης αλλά και απόθεσης της ειδικής στολής στο ειδικό κυτίο μετά την χρήση της.