Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009 που αφορά τους κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Δείτε το ΦΕΚ εδώ