Με πολύ μεγάλη προσοχή παρακολούθησαν οι εργαζόμενοι της Τράπεζας Πειραιώς την ημερίδα ενημέρωσης σε θέματα Ασφάλειας Υγείας της Εργασίας, (SAFETY) Διαχείρισης Έκτακτων Αναγκών (SEQURITY), καθώς και Ασφάλειας στο Σπίτι.  Σάββατο πρωί σε ένα γεμάτο αμφιθέατρο οι περισσότεροι άκουγαν για πρώτη φορά, με μεγάλο ενδιαφέρον, χρήσιμες πληροφορίες Ασφάλειας για την δουλειά τους αλλά και για το σπίτι. Η εκδήλωση (μετά τους χαιρετισμούς) άνοιξε με εισήγηση του Προέδρου του ΣΤΑΕ όπου μετά την περιγραφή της σημερινής κατάστασης που ευρίσκεται η Α/Υ/Ε, παρουσιάσθηκαν και οι ρεαλιστικές προτάσεις του Συλλόγου μας για την αναστροφή της επιδείνωσης της.

Οι Εισηγήσεις:

  1. Η Ασφάλεια  και Υγεία  στους χώρους Εργασίας και στο σπίτι  είναι υπόθεση όλων μας.     Χατζηδημητράκης Παναγιώτης.
  2. Καλές Πρακτικές Aσφάλειας και Υγείας των εργαζομένων στις Τράπεζες(καταστήματα/κτίρια Διοίκησης/Διαχείριση έκτακτων καταστάσεων Φυσικών και Ανθρωπογενών Καταστροφών & Κινδύνων στο γραφείο και στο σπίτι   ( Πρόληψη- Διαχείριση Ληστειών/κλοπών,  Φωτιάς,  Σεισμού , πλημμύρας κλπ).       Παρασκευάς Βερώνης
  3. Καλές Πρακτικές Οδικής Ασφάλειας.      Δρ. Βασίλης Σταματόπουλος
  4. Οι επιπτώσεις της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας στον άνθρωπο. Καλές Πρακτικές Πρόληψης και Προστασίας  Λυμπερόπουλος Άρης
  5. Παροχή Α Βοηθειών στο γραφείο και στο σπίτιΠαρασκευάς Βερώνης
  6. Οι επιπτώσεις του  Εργασιακού  άγχους / job burnout & bulling στον εργασιακό χώρο(mobbing)/Καλές Πρακτικές      Δημοσθένης Παναγιώτου
  7. Πυροπροστασία στην δουλειά και στο σπίτι / Χρήση  Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων/καλές πρακτικές (επίδειξη κατάσβεσης μικρής εστίας φωτιάς).   Παρασκευάς Βερώνης

Η ημερίδα τελείωσε και κατόπιν αιτήματος δόθηκε η υπόσχεση να επαναληφθεί.