Το Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας και η Διεύθυνση Γεωπονικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκιδέων σε συνεργασία με τον Όμιλο  STIHL & VIKING διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Ασφαλή χρήση μηχανημάτων δασοκομίας και κηπουρικής».

       Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τέταρτη 27 Ιουνίου 2012 σε υπαίθριο χώρο στο κρηπίδωμα (κόκκινο σπίτι) και ώρα 11:00 πμ και θα απευθύνεται στους εργαζόμενους της Γεωπονικής υπηρεσίας του Δήμου Χαλκιδέων και όσους άλλους εργαζόμενους του Δήμου χειρίζονται μηχανήματα δασοκομίας και κηπουρικής.

       Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

  • Χρήση μηχανημάτων (κίνδυνοι και μέτρα ασφαλείας)
  • Γενικές αρχές ασφαλούς συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων
  • Ορθή χρήση εξορισμού Μέσων Ατομικής Προστασίας