Κατόπιν των αυξημένων εργατικών ατυχημάτων στα οικοδομικά έργα, προωθείται η διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας (ΑΑΕΕ) με την ειδική πλατφόρμα ηλεκτρονικής έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου, με δεδομένο ότι η οικοδομική δραστηριότητα τα επόμενα χρόνια θα συνεχίσει να αναπτύσσεται περαιτέρω, είναι ανάγκη να γνωρίζουμε όλες τις εργασίες σε όλες τις οικοδομικές εργασίες μεγάλες, μικρές και μικρότερες, καθώς πολλές οικοδομικές εργασίες είναι είτε αδήλωτες είτε δηλωμένες με διαφορετικό χαρακτήρα. «Ξεκινάμε συνέργειες με το ΤΕΕ, έτσι ώστε όλη η διαθέσιμη πληροφορία να υπάρχει και στο υπουργείο και στην Επιθεώρηση Εργασίας», δηλώνει χαρακτηριστικά.

https://www.euro2day.gr/news/economy/article/2243221/epitheorhsh-ergasias-erhontai-stoheymenoi-eleghoi.html