ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ 2014-2015 «ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΣ ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

«Διαχείριση του άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία»

Η Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας με την συνεργασία του Δήμου Χαλκιδέων ( Γραφείο Υγείας και Ασφάλειας εργαζομένων ) και της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας (Τμήμα Πολιτικής Προστασίας) διοργανώνει ημερίδα στην Χαλκίδα την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014 και Ώρα 11:00 πμ. στο Αμφιθέατρο του Συνεδριακού Κέντρου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας διεύθυνση: Λ. Χαινά 93 – ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των ενδιαφερομένων φορέων- οργανισμών, οργανώσεων, επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων για την «Διαχείριση του άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία»
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εκστρατεία που στον χώρο της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία σε παγκόσμιο επίπεδο και οργανώνεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EU-OSHA και το Δίκτυο των Εθνικών Εστιακών Πόλων του σε περισσότερες από 30 χώρες.
Οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι και το άγχος στην εργασία συγκαταλέγονται σήμερα μεταξύ των μεγαλύτερων προκλήσεων στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας αφού εξαιτίας τους έχει αποδειχθεί ότι προκαλούνται σημαντικά αρνητικά ψυχολογικά, σωματικά, οικονομικά και κοινωνικά αποτελέσματα.
• Οι επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων οι οποίες σχετίζονται με το εργασιακό άγχος (stress), την εξουθένωση (burn out) και τους άλλους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους «κοστίζουν» ετησίως 500 δις Ευρώ, δηλαδή 4% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ ενώ σε εθνικό επίπεδο, το κόστος των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία ανέρχεται σε εκατομμύρια ευρώ;
• Περίπου το ήμισυ του συνόλου των εργαζομένων θεωρούν το εργασιακό άγχος ένα σύνηθες φαινόμενο για τον χώρο εργασίας τους και ότι πρόκειται για το δεύτερο πρόβλημα υγείας που συνδέεται με την εργασία και που αναφέρεται συχνότερα από τους εργαζόμενους στην Ευρώπη;
• Το 50–60 % του συνόλου των χαμένων ημερών εργασίας μπορεί να αποδοθεί στο εργασιακό άγχος και τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους;
• Ένας στους έξι εργαζόμενους θα εμφανίσει προβλήματα ψυχικής υγείας κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου;

alt

alt