Αξιότιμοι/ες:

Όπως ενδεχομένως να γνωρίζετε, έχει προκύψει ένα τεχνικό πρόβλημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΣΕΠΕ (www.sepenet.gr), για την αποκατάσταση του οποίου καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες τόσο από την πλευρά του ΣΕΠΕ όσο και από την πλευρά του αναδόχου.

Επειδή η αποκατάσταση του προβλήματος ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο από όσο αρχικά υπολογίζονταν, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί, αναφορικά με τις αναθέσεις καθηκόντων Τ.Α., προκειμένου, ενδεχόμενα προβλήματα να περιοριστούν στο ελάχιστο.

Συγκεκριμένα:

Για όλες τις περιπτώσεις «Νέας Ανάθεσης Καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας», που αφορούν το χρονικό διάστημα που  διαρκεί η βλάβη, εφόσον σε αυτό το διάστημα υπάρχει προγραμματισμένη επίσκεψη του Τεχνικού Ασφάλειας, θα πραγματοποιείται χειρόγραφη ενημέρωση των αρμόδιων ΤΕΑΥΕ, σχετικά με το πρόγραμμα  επισκέψεων που περιλαμβάνονται μόνο στο αναφερόμενο χρονικό διάστημα.

Η κοινοποίηση της εν λόγω ενημέρωσης θα πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο (αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, απευθείας κατάθεση στο αρμόδιο ΤΕΑΥΕ κ.λ.π).

Μετά την αποκατάσταση του προβλήματος των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του sepenet, θα δοθεί στις επιχειρήσεις η δυνατότητα αναδρομικής καταχώρησης των επισκέψεων που αφορούσαν το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει η βλάβη, ώστε η ανάθεση καθηκόντων να πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Για την ταχύτερη και καλύτερη διακίνηση της εν λόγω ενημέρωσης, παρακαλείστε για την αποστολή του εν λόγω μηνύματος τόσο στα μέλη σας όσο και στις επιχειρήσεις στις οποίες παρέχετε υπηρεσίες.

Για την Ομάδα Κεντρικής Διαχείρισης ΟΠΣ ΣΕΠΕ

Ο Αναπληρωτής Συντονιστής

Σταύρος Χαλάτσης