Την Παρασκευή 1/3/19 ο πρόεδρος του ΣΤΑΕ Παρασκευάς Βερώνης συμμετέχει εκπροσωπώντας τον σύλλογο μας ως εισηγητής στο 7ο Συνέδριο Security Project στην θεματική ενότητα για το Safety. To θέμα που θα εισηγηθεί είναι « η Εν συναίσθηση της Ασφάλειας και η Άρνηση Ευκαιρίας στο Safety και στο Securit». Το πρόγραμμα του συνεδρίου και οποιαδήποτε πληροφορία υφίσταται στο site του συνεδρίου www.securityproject.gr