ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 26 – 02 – 2011

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1

Αδαμάκης Ιωάννης ( Πρόεδρος)

Μεταξάς Νικόλαος (Αντιπρόεδρος)

3

Χατζηδημητράκης Παναγιώτης (Γεν. Γραμματέας)

4

Κώτση – Λαδιά Μαριάνθη (Ταμίας)

5

Οικονομίδης Ιωάννης (Μέλος)

6

Παπαγεωργίου Σωκράτης (Μέλος)

7

Ευστρατίου Ευστράτιος (Μέλος)

8

Μπράχος Βασίλειος (Μέλος)

9

Φιλήμων Γεώργιος (Μέλος)

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

1

Πελέκης Ζαχαρίας

2

Διαμαντόπουλος Χρήστος

3

Λιάπης Κωνσταντίνος

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1

Δημόπουλος Κωνσταντίνος

2

Κόλλιας Κωνσταντίνος

3

Παραδείσης Αλέξανδρος

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

1

Λαγός Γεώργιος