το SEPENET  https://apps.sepenet.gr/   έχει πάψει να λειτουργεί.

Το πρωί θα γίνει με τους υπευθύνους της πλατφόρμας για ενημέρωση