Εσπερίδα της Ελληνικης Εταιρειας Διοικησης Επιχειρήσεων(ΕΕΔΕ) για τις επικίνδυνες χημικές ουσίες στην Α & ΥΕ με συμμετοχή του ΣΤΑΕ…. στην οποία ο πρόεδρος του ΣΤΑΕ απεύθυνε χαιρετισμό μαζί με συναδέλφους και αξιόλογους συνεργάτες !!!!!