Ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία οι εργασίες της ημερίδας με θέμα την «ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ της ΕΡΓΑΣΙΑΣ στις ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ»

Ο ΣΤΑΕ ήταν παρών ενημερώνοντας για την δράση και την συμβολή του τους προσκεκλημένους. Διανεμηθήκαν τα ενημερωτικά φυλλάδιά μας και αναπτύχθηκαν συζητήσεις και προβληματισμοί στο σταντ που είχε στον προθάλαμο της συνεδριακής αίθουσας. Έγινε παρουσίαση των θέσεων μας, για την υποβάθμιση του θεσμού ΥΑΕ καθώς και ρεαλιστικές ιεραρχημένες προτάσεις για την αναβάθμιση του. Τέλος μας αποδόθηκε τιμητική αναμνηστική πλακέτα για την συμμετοχή και συμβολή μας στην κοινή προσπάθεια.  Εδώ μπορείτε να δήτε τις παρουσιάσεις των εργασιών της ημερίδας.

Download link
https://wetransfer.com/downloads/0ac03bb197864388c239290645cf12c620170624121914/e83fbc86c71b8981dffc5b158104c80720170624121914/40cbde