00000

Στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής την Κυριακή 13/10/2013 υπήρχε ειδικό αφιέρωμα με θέμα

«Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία».

Στόχος του Συλλόγου Τεχνικών Ασφαλείας Ελλάδος είναι η δυναμική παρουσία του, σε όλες τις δραστηριότητες του χώρου, προκειμένου να συμβάλει με τις δυνάμεις του, στην αναβάθμιση του θεσμού Υγείας και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας.